Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:16
-00:36:54
+00:36:56
7124 2116
K20 : 684
341 / 403
-00:23:34
+00:35:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii