Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:33
-00:36:37
+00:37:13
7174 2142
K30 : 1041
321 / 386
-00:20:42
+00:33:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii