Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:51
-00:36:19
+00:37:31
7249 5066
M20 : 1266
234 / 289
-00:14:08
+00:31:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii