Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:22
-00:33:48
+00:40:02
7665 2426
K20 : 791
366 / 403
-00:20:28
+00:38:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii