Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:44
-00:33:26
+00:40:24
7716 2457
K30 : 1168
319 / 356
-00:25:47
+00:31:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii