Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:20
-00:48:25
+00:31:34
4497 3954
136 / 197
-00:44:01
+00:24:52
00:56:00
-00:52:15
+00:26:07
2771 2502
108 / 256
-00:52:15
+00:18:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii