Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:41
-00:30:29
+00:43:21
8037 2658
K50 : 79
53 / 55
-00:10:54
+00:34:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii