Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:05
-00:32:05
+00:41:45
7880 2563
K20 : 841
253 / 278
-00:19:47
+00:35:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii