Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:57:57
-00:46:13
+00:27:37
4435 831
K20 : 255
36 / 69
-00:22:05
+00:17:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii