Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:41
-00:37:29
+00:36:21
6996 2044
K20 : 659
160 / 204
-00:15:16
+00:28:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii