Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:27
-00:34:43
+00:39:07
7524 2344
K20 : 761
237 / 278
-00:22:25
+00:33:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii