Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:04
-00:33:06
+00:40:44
7767 2491
K20 : 814
369 / 403
-00:19:46
+00:39:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii