Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:37
-00:34:33
+00:39:17
7556 2363
K30 : 1129
304 / 350
-00:19:50
+00:31:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii