Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:15
-00:27:55
+00:45:55
8278 2820
K20 : 909
72 / 80
-00:15:22
+00:36:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii