Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:41
-00:35:41
+00:37:20
6665 2077
K40 : 410
198 / 232
-00:14:54
+00:32:54
01:03:29
-00:40:41
+00:33:09
6153 1575
K40 : 243
163 / 220
-00:22:01
+00:25:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii