Karol Urbańczyk

ACCENTURE / ACCENTURE
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:46:28
-00:57:42
+00:16:08
791 741
M20 : 224
13 14
21 / 152
-00:33:09
+00:14:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii