Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:10
-00:39:00
+00:34:50
6630 1830
K20 : 587
211 / 278
-00:26:42
+00:28:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii