Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:36
-00:39:34
+00:34:16
6475 1742
K20 : 557
148 / 204
-00:17:21
+00:26:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii