Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:35
-00:31:35
+00:42:15
7925 2588
K50 : 77
54 / 60
-00:10:42
+00:32:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii