Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:22
-00:39:53
+00:38:29
5430 4423
132 / 155
-00:18:55
+00:26:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii