Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:24
-00:23:46
+00:50:04
8475 2948
K20 : 945
92 / 94
-00:01:35
+00:41:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii