Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:22
-00:41:48
+00:32:02
5866 1429
K50 : 37
45 / 79
-00:27:43
+00:17:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii