Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:49
-00:27:59
+00:40:55
6116 2058
K30 : 890
215 / 238
-00:18:43
+00:38:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii