Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:27
-00:29:43
+00:44:07
8118 2708
K20 : 884
261 / 278
-00:17:25
+00:38:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii