Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:42
-00:33:28
+00:40:22
7710 2453
K50 : 71
68 / 79
-00:19:23
+00:26:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii