Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:26
-00:32:44
+00:41:06
7798 2512
K50 : 73
49 / 54
-00:16:01
+00:31:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii