Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:25:25
-00:18:45
+00:55:05
8557 3007
K40 : 490
334 / 338
-00:16:46
+00:47:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii