Agata Fiodorow

Wolters Kluwer
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:06:58
-00:37:12
+00:36:38
7067 2086
K30 : 1011
12
291 / 350
-00:22:29
+00:29:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii