Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:10
-00:21:49
+00:38:13
5624 1922
K30 : 452
278 / 311
-00:08:22
+00:33:46
01:11:29
-00:32:41
+00:41:09
7804 2515
K30 : 1193
398 / 438
-00:19:05
+00:30:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii