Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:14
-00:41:56
+00:31:54
5835 1411
K30 : 707
263 / 386
-00:26:01
+00:28:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii