Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:35
-00:35:35
+00:38:15
7385 2259
K20 : 735
232 / 278
-00:23:17
+00:32:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii