Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:28
-00:32:42
+00:41:08
7801 2514
K30 : 1192
346 / 386
-00:16:47
+00:37:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii