Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:46
-00:37:24
+00:36:26
7015 2055
K20 : 662
161 / 204
-00:15:11
+00:28:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii