Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:10:20
-00:33:50
+00:40:00
7657 2420
K30 : 1154
2
340 / 386
-00:17:55
+00:36:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii