Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:17
-00:31:05
+00:41:56
7366 2498
K40 : 504
270 / 284
-00:10:51
+00:35:03
01:02:58
-00:29:01
+00:31:01
4620 1327
K40 : 151
156 / 218
-00:22:59
+00:25:46
00:31:55
-00:16:49
+00:15:28
1077 1077
34 / 68
-00:10:59
+00:07:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii