Ewa Grygieńć-Sekścińska

HotelEole.fr / HotelEole.fr
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:02:08
-00:42:14
+00:30:47
5259 1317
K40 : 261
1 1
160 / 232
-00:21:27
+00:26:21
01:00:52
-00:43:18
+00:30:32
5447 1224
K40 : 188
1 1
149 / 220
-00:24:38
+00:23:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii