Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:59:30
-00:44:40
+00:29:10
4989 1030
K20 : 316
43 / 69
-00:20:32
+00:19:01
00:33:38
-00:15:06
+00:17:11
1393 1393
10 / 14
-00:05:50
+00:09:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii