Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:47
-00:39:23
+00:34:27
6537 1777
K20 : 569
313 / 403
-00:26:03
+00:33:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii