Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:13
-00:33:57
+00:39:53
7631 2408
K50 : 68
63 / 79
-00:19:52
+00:25:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii