Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:42
-00:33:28
+00:40:22
7709 2452
K20 : 802
60 / 68
-00:16:29
+00:33:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii