Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:55
-00:39:15
+00:34:35
6569 1797
K30 : 874
267 / 350
-00:24:32
+00:27:03
00:31:19
-00:17:25
+00:14:52
961 961
38 / 86
-00:14:32
+00:08:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii