Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:48
-00:43:22
+00:30:28
5427 1215
K30 : 612
243 / 386
-00:27:27
+00:26:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii