Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:57
-00:22:13
+00:51:37
8520 2981
K20 : 955
204 / 204
+00:43:22
00:41:01
-00:07:43
+00:24:34
2098 2098
49 / 49
+00:16:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii