Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:02:44
-00:29:15
+00:30:47
4568 1299
K40 : 150
1
155 / 218
-00:23:13
+00:25:32
00:29:04
-00:19:40
+00:12:37
569 569 1
11 / 68
-00:13:50
+00:04:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii