Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:08
-00:41:02
+00:32:48
6055 1522
K20 : 479
189 / 278
-00:28:44
+00:26:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii