Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:35
-00:34:35
+00:39:15
7551 2361
K20 : 769
363 / 403
-00:21:15
+00:38:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii