Edyta Bielińska

Netianki / Netia
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:36:00
-00:12:44
+00:19:33
1750 1750 2 1
74 / 95
-00:07:39
+00:12:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii