Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:56
-00:25:14
+00:48:36
8432 2923
K30 : 1392
375 / 386
-00:09:19
+00:44:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii