Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:24:51
-00:19:19
+00:54:31
8554 3004
K20 : 964
61 / 61
+00:45:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii