Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:31
-00:28:39
+00:45:11
8224 2785
K20 : 902
265 / 278
-00:16:21
+00:39:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii